Eerste Hulp aan Kinderen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt eisen aan de eerste hulp kennis en vaardigheden van de gastouders. Het geregistreerde certificaat Eerste Hulp van Het Oranje Kruis voldoet daaraan.

Certificaat


Met het Certificaat Eerste Hulp aan kinderen ben je voorbereid op Eerste Hulp handelingen bij kinderen. Het Certificaat kan actueel gehouden worden door het iedere 2 jaar te her-certificeren.


Neem contact op voor advies op maat

Schrijf in voor deze cursus